Velkommen til Ganløse og Omegns Jagtforening.

Vi er en forening med fokus på uddannelse og træning af jægere samt hyggeligt samvær. Tirsdag og onsdag aften i sommerhalvåret tilbyder vi medlemmerne hhv. lerdue- og bueskydning. Derudover har vi en række aktiviteter såsom undervisning til jagttegn og hundetræning samt sociale arrangementer.  

Ræv_210123.JPG

 

 

Peter med sin første ræv, nedlagt på februars foreningsjagt.


Planlagte Arrangementer i 2023

April - 29. august 2023 – Skydebanen er åben

Instruktion i tidsrummet 17:00 - 18:00, dog ikke i ugerne 26-29, 34-35

Skydning uden instruktion i tidsrummet 18:00 til solnedgang

14. maj 2023 – Elgbanen – Hanebjerg Jagtskydebane (riffel)

Så har alle fremmødte skytter haft muligheden for at få indskud riflen inden årets bukkejagt starter.

Der var mødt 20 skytter dels for at få indskudt riflen og deltage i præmieskydningen.

Præmieskydningen resulterede i følgende resultat:

Elg:

1. Thorben Andersen 55

2. Søren Gimand 46

3. Finn Hansen 45

Overall (Elg, Hjort og gris)

1. Thorben Andesen 162

2. Finn Hansen 149

3. Kim Høj 139

Stort tillykke til Thorben Andersen

Tak til vores sponser af prænier Andersen Biler i Frederikssund.

På gensyn til næste år.

Mvh Jagtforeningen

27. juni 2023 – Firkantskydning på Skydebanen 

22. august 2023 – Præmieskydning på Skydebanen 29. august 2023 – Lukkeskydning på Skydebanen 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/