Frivillige i GOJF

Bestyrelsen i GOJF

Navn Mail Rolle
Karsten B. kb@gojf.dk Bestyrelsesformand
P.H.  A. pha@gojf.dk Kasserer, Alt andet
Thomas O. tol@gojf.dk Næstformand, Areal ansvarlig
Søren J. G. sgimand@gojf.dk Skydeudvalgsformand
Kristian P. kp@gojf.dk Bueudvalgsformand, Sekretær
Stefan A. H. stefan@gojf.dk Hundeudvalgsformand, Sociale Medier
Thomas K. kaul@gojf.dk Medieudvalgsformand, Web-redaktør

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/