Frivillige i GOJF

Bestyrelse og udvalgsformænd i GOJF

Navn Mail Rolle
Karsten B. kb@gojf.dk Formand for bestyrelsen i GOJF
Thomas O. tol@gojf.dk Næstformand, Areal ansvarlig
P.H.  A. pha@gojf.dk Kasserer, Bestyrelsesmedlem, Alt andet
Søren J. G. sgimand@gojf.dk Bestyrelsesmedlem
Lars H. lh@gojf.dk Sekretær
Sebastian W. sfw@gojf.dk Skydeudvalgsformand, suppleant i bestyrelsen
Claus S.   Suppleant i bestyrelsen
Steffen N.   Hundeudvalgsformand
Stefan A. H. stefan@gojf.dk Hundeudvalget, Sociale Medier
Susanne F. suf@gojf.dk Bueudvalgsformand
Thomas K. kaul@gojf.dk Medieudvalgsformand

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/