Formål
Formålet med juniorafdelingen er at tilbyde unge mennesker mellem 12 og 18 år undervisning og træning i korrekt våbenhåndtering og skydning samt gennem faglige og sociale arrangementer at bibringe medlemmerne viden og forståelse for jagtens natur. Foreningen forventer, at de unge tager jagttegn, når de fylder 16 år.
Nye skytter kan skyde ”gratis” 1-2 gange, hvorefter det forventes, at de melder sig ind i foreningen.
Afvikling af øvelsesskydning/ træning
Der trænes hver tirsdag, i tidsrummet kl. 17.00 – 17.45.
Træningen indeholder bl.a. korrekt våbenbehandling og korrekt optræden på skydebanen.
Ungdomsskytterne kan for egen regning deltage som femte skytte på ordinært voksenhold, hvis der er en instruktør på holdet.
Deltagelse i foreningens dagligdag
Ungdomsskytterne forventes at deltage i åbning eller lukning af banerne. Ungdomsskytterne forventes at deltage aktivt i foreningens arbejde i forbindelse med arrangementer i foreningen, f.eks. tre-/firkantskydninger, Sct. Hans aften, fastelavnsskydning og familiedag.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/