Regler for bueskydning

 • Alle skytter skal enten være i besiddelse af gyldigt buejagttegn eller være registeret hos banevagten med navn, adresse samt personnummer. Gyldigt ID skal fremvises.
 • Ingen udendørs sko i hallen.
 • Gæste skydekort koster kr. 40,00 og skal betales til skydelederen inden skydning.
 • Træk aldrig buen over vandret.
 • Træk altid buen mod målet.
 • Skyd kun på de opstillede mål.
 • Skyd kun fra den markerede skydelinje/standplads.
 • Tag hensyn til andre skytter og marker kun når skydelederen siger ”Markér”
 • Der må ikke annvendes skarpe jagt spidser/od eller blunt.
 • Al skydning sker under skyttens ansvar og alle forvoldte skader skal dækkes af skadevolderen eller dennes forsikring.
 • Banen må ikke benyttes udenfor åbningstiden.
 • Børn under 10 år skal være ifølge med en voksen.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/